VSC SPRINTCARS

Sat 1 May 2021

Redline Raceway
569 Yankee Flat Road, Buninyong

VSC Sprintcars

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

NOMINATIONS
Adam Greenwood – V35
Alistair Bastian – V55
Craig Tucker – V94
Daniel Mayson – V96
Darcy Micallef – V11
David Dennison – V15
David McKay – V83
Dennis Jones – V17
Ethan Bastian – V64
Jack Van Breman – V16
Mark Laity – V53
Michael Evans – V28
Sam Wren – V19
Shane Steenholdt – V5
Shane Stevens – V48
Steven Horton – V8

LATE NOMINATIONS
Anthony Snow – V24
Darryl Atkinson – V37
Shaun Lyness – V49

Scrutineering Times

12:00pm Anthony Snow
12:15pm David McKay
12:30pm Michael Evans
12:45pm Adam Greenwood
1:00pm Jack Van Breman
1:15pm David Dennison
1:30pm Shane Steenholdt
1:45pm Steven Horton
2:00pm Dennis Jones
2:15pm Mark Laity
2:30pm Sam Wren
2:45pm Darcy Micallef
3:00pm Daniel Mayson
3:15pm Ethan Bastian
3:30pm Shane Stevens
3:45pm Alistair Bastian
4:00pm Craig Tucker
Darryl Atkinson
Shaun Lyness